Tananger Tannlegene
2017 Tananger Tannlegene
Etter tanntrekking / kirurgisk fjernelse av tann skal man:
 • stanse blødningen ved å presse en steril kompress mot såret. Dette tar normalt 20 - 30 minutter.
 • la såret være mest mulig i ro de første timene. Ikke kjenne borti med tungen. 
 • ta første smertestillende tablett innen 30 - 45 minutter. Tabletten svelges med litt vann.
 • vente 2 timer med å spise. Man bør forsøke å tygge maten på motsatt side de første dagene.
 • vente 6 - 12 timer med å røyke.
 • unngå kraftig munnskylling de første 2 - 3 døgn.
 • unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening etc.) de første dagene.
 • unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene forøvrig pusses som normalt.
 • skylle munnen med klorhexidinløsning (f.eks. Corsodyl) morgen og kveld i 1 uke (kun ved kirurgisk inngrep). Tannkremrester skal skylles ut før man bruker Corsodyl.
Smertestillende tabletter
Det kan forventes noe hevelse og smerter den første uken. Tannlegen vil derfor vurdere og informere om hvilke smertestillende tabletter som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle.

Følgende medikamenter blir ofte brukt:

Ved svake smerter: 1 tabl. Ibux 600 mg. tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4 - 5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta Ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved moderate smerter
:  1 tabl. Ibux 600 mg. + 2 tabl. Paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 4 - 5 timers mellomrom. (Merk: Ikke ta Ibux om du er gravid eller har magesår)

Ved sterke smerter
: 1 tabl. Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 - 45 minutter. Gjenta ved behov med 4 - 6 timers mellomrom. (Merk: Unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte)

Eventuelt
 • I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 - 2 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
 • Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke. Enkelte ganger brukes også sting som løser seg opp og forsvinner av seg selv. 
NB! Dersom smertene øker etter 1 - 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt, eller om man har spørsmål.