Tananger Tannlegene
2017 Tananger Tannlegene
* Egenandel for pasient etter at refusjon fra Helfo er trukket fra