tjenester2-top
loader

Fyll ut skjema og bestill time

Våre priser

Traumer mot tenner hos barn

TANANGER TANNLEGENE

Melketenner
Når små barn skader melketennene sine, er det som regel fortennene i overkjeven det går ut over. Et traume mot en melketann vil ofte medføre at tannen blir slått løs, eller at den endrer posisjon. Den kan også bli slått helt ut eller innover i kjeven.


I det siste tilfellet kan man risikere at melketannen lager en skade i anleggene til de permanente tennene som ligger i kjeven. Det er begrenset hva tannlegen vil kunne gjøre med skadde melketenner. Behandlingen vil ofte fokusere på å unngå skade av tannanlegget til den permanente tannen.

Råd ved traume/ skadde melketenner:

  • Roe ned og trøste barnet. Fjern eventuelle løse tannbiter fra barnets munn.
  • Ved mye blødning kan man forsiktig vaske bort blod for å få en oversikt over skaden.
  • Ta kontakt med offentlig tannlege for kontroll, dokumentasjon av skaden og videre oppfølging.

Behandling hos tannlegen
Hos tannlegen vil skaden registreres og man vil forsøke å stille riktig diagnose. Det er viktig å finne ut om traumet også kan ha skadet de permanente tannanleggene. Alt etter skadens omfang må barnet kontrolleres videre hos tannlegen.

Man skal også følge med selv og ta kontakt med tannlegen dersom:
  • Tannen skifter farge.
  • Tannen blir stadig løsere.
  • Det utvikles en kul eller hevelse i tannkjøttet over tannen.
  • Barnet plages med vedvarende smerter eller ømhet ved spising.

Permanente tenner

Også ved skader på det permanente (voksne) tannsettet er det viktig å få skaden vurdert av en tannlege så snart som mulig. Slik vil tannlegen kunne registrere skaden, stille diagnose, samt legge en behandlingsplan / plan for oppfølgning.


I tilfeller der den permanente tannen er slått helt ut, er det viktig finne denne så snart som mulig. Det er viktig at man ikke berører selve roten. Dersom tannens rot har synlig skitt og smuss, bør denne rengjøres skånsomt i rennende vann. Alternativt kan den rengjøres i munnen, ved hjelp av eget spytt. Dersom barnet er ungt av alder, kan foreldrene rengjøre tannen i sin egen munn.

Når tannen er ren kan man forsiktig forsøke å sette tannen tilbake på plass i munnen til den skadede. Dersom tannen er tilbake på plass innen noen få minutter, øker muligheten for å redde den.

I de tilfeller der man ikke klarer å sette tannen tilbake på plass, må den medbringes tannlegen. Den anbefales da at den fraktes i munnen (enten foreldrene sin munn, for unge barn, eller barnets egen munn dersom alder tillater dette). Alternativt kan den fraktes i et glass/beholder med melk. Dermed unngår man at roten tørker ut, og øker muligheten for å redde tannen.

Eksempler på tannskader på permanente tenner

Brudd der deler av tannkronen mangler


Brudd inn til tannens nerve, der deler av kronen mangler


Brudd inn til tannens nerve, der hele tannkronen er borte.


Brudd på roten


Tannen er slått oppover i kjevebenet.


Tannen er slått noe ut av stilling.


Tannen har endret stilling i stor grad, med tilhørende brudd av kjevekam.


Tannen er slått ut


loader