loader

Fyll ut skjema og bestill time

Våre priser

Trinnvis ekskavering

TANANGER TANNLEGENE

Trinnvis ekskavering / midlertidig fylling
Dersom et kariesangrep er svært dypt (fig.I), er det fare for gjennomslag til pulpa (nerven) når hullet renses. For å prøve å unngå dette, kan man forsøke trinnvis ekskavering. Man vil da i første omgang rense hullet nesten rent, og tette det med en midlertidig fylling (fig. II).

Den midlertidige fyllingen legger til rette for at pulpa kan trekke seg sammen (fig.III). På denne måten dannes en tykkere vegg mellom pulpa, og det gjenstående kariesangrepet. Siden fjerner man den midlertidige fyllingen, renser helt rent og legger en permanent fylling (fig.IV). Det er vanlig å vente 3 - 12 måneder før den permanente fyllingen legges.
figur I
figur II
figur III
figur IV

Målet med behandlingen
Målet med en trinnvis ekskavering er å unngå at pulpa blir infisert av bakterier, og på denne måten forhindre at tannen må rotfylles. Selv om behandlingen i første omgang er vellykket, kan det likevel ikke utelukkes at tannen må rotfylles på sikt.

Viktig!

  • Den midlertidige fyllingen er først myk, og blir gradvis sterkere. Det er derfor viktig at man i starten lar fyllingen være i ro og venter ca. 1 time før man spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen er svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Puss ellers tennene som normalt.
loader